Tfnos. Urxencias

Urxencias/Atención Continuada Betanzos
981 770711

Urxencias Sergas
061

Centro de Saúde de Oza
981 792535

Farmacia Oza
981 792076

Urxencias Xeral
112

Garda Civil A Coruña
062

Garda Civil Betanzos
981 770053

Lume Permiso Queimas
012

Servizo de incendios
085

Centro de Saúde Cesuras
981 790405

Farmacia Cesuras
981 790154