Emprego/Formación

 

 

 

Información de interese:

 

Incentivos á contratación de colectivos desfavorecidos.

Promoción do emprego autónomo.

Axudas á contratación do primeiro traballador fixo.


Programas de cooperación con entidades locais.


Programa de fomento da inserción das mulleres víctimas da violencia doméstica.


Escolas obradoiros e casas de oficio. 


 

 

Contactos de interese:


CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR: http://traballoebenestar.xunta.es/


MINISTERIO DE TRABALLO E ASUNTOS SOCIAIS: www.mtas.es


INSTITUTO NACIONAL DE EMPREGO: www.inem.es


MINISTERIO DE EDUCACIÓN E CULTURA: www.mec.es


BOLETÍN OFICIAL DO ESTADO: www.boe.es


INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA: www.igape.es


SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA: www.emprego.xunta.es


CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DA CORUÑA: www.cec.es