Horarios

OFICINAS XERAIS: 8.30 - 15.30
Horario de atención ao público do 15 de xuño ao 15 de setembro de 8.30 - 14.30
Correo electrónico: correo@concellodeozacesuras.es

* SEDE DE OZA *

ALCALDIA: Luns, mércores e venres

- Xulgado : 10.00 a 12.30
- Servizos sociais : 8.30 - 14.30
- Educadora familiar: 8.30 - 15.30
- Técnico emprego: Martes, xoves e venres (8.30 - 15.30)
- Técnico Mº Ambiente: Luns e mércores (11.00 a 14.00)
- Técnico Urbanismo: Luns (10.00 a 13.00)

- Servizo de augas: 981 785 606 - Espina & Delfín
- Servizo de alumbrado público: 981 792 000
- Servizo de saneamento: 636 341886 (Jose Manuel Pardo)


* SEDE DE CESURAS *

- Concellería (Cultura, Servizos sociais e Actividades) : 9.30 a 15.30
- Xulgado: 10.00 a 14.00
- Servizos sociais: 8.30 - 14.30
- Técnico urbanismo: Mércoles (10.00 a 13.00)

- Servizo de augas: 981 785 606 - Espina & Delfín
- Servizo de alumbrado público: 981 790 001
- Servizo de saneamento: 636 341 886 (Jose Manuel Pardo)

HORARIO DO PUNTO LIMPO SITO EN LUGAR DA IGREXA, PARROQUIA DE SALTO
- De martes a venres de 15:00 a 19:00 horas
- Os sábados de 10:00 a 14:00 horas. (No mes de agosto estarán pechadas as instalacións)